25.10.10

Avui a les 9 del vespre ple extraordinari a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer

Els temes més destacats del ple d’aquest vespre són d’una banda, l’inici dels tràmits legals per cedir el terreny on ha d’anar la nova escola al Departament d’Educació de la Generalitat, l’augment de la taxa d’escombraries en un 5%, i una modificació del pressupost molt important per tal d’executar l’obra de la nova llar d’infants, cobrir la pista nova i una altra partida destinada al nou consultori mèdic (estarà situat al C/del Sol, 57), amb un valor total de 144.793€ que deixen el romanent en únicament 101.787€. Tot i que l’ajuntament no està endeutat, el pressupost no cobreix els serveis que es donen, i encara que es practiqui aquest increment de taxes de la brossa en un 5% es preveu un dèficit de 12mil euros per a l’any que ve.
Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els acords que proposa l’alcaldessa al ple són els següents:

1a- Desafectació de part del bé immoble “Equipaments C/Nou”
2a- Desafectació de part del bé immoble “La Polaina”
3a- Modificació ordenances per a l’exercici 2011.
4a- Convocatòria de les sessions de l’òrgan col•legiat per mitjans electrònics.
5a. Proposta de modificació de festes locals. ( dijous Sant, 21 abril i 5 setembre F.Major d'estiu)
6a. Conveni interadministratiu de col•laboració per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials, joventut i ciutadania i immigració.
7a. Modificació data ple ordinari.
8a. Modificació del pressupost.
 
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació