20.12.10

Acta pròpia i no oficial ple ordinari dilluns 20 desembre 2010

Dilluns dia 20 a les 21h Ple Ordinari a l'Ajuntament de Sta.Eulàlia de Riuprimer amb el següent ordre del dia:
Assisteixen la secretària, l’alcaldessa i tots els regidors i regidores.

Propostes:

1a-Cessió gratuïta en precari del bé municipal patrimonial "equipament públic docent per a destí de CEIP" Al Departament d'Educació de la Generalitat.
Ciu: no és el nostre projecte. Agraeixen desafectació pista poliesportiva però votarem en blanc.

Xevi Rovira:
Seguint una línia de coherència sobre el tema de l’escola nova, només ens podem abstenir en aquest punt. Ara bé, les condicions de la sessió parlen d’un termini de 5 anys perquè la Generalitat hi construeixi la nova escola, però res els obliga a fer-ho. Quines estratègies, si és que és convenient dir-les públicament penseu treballar per tal de que el proper govern acceleri aquest procés?

S’ha intentat lligar-ho fent un conveni amb el que aj. Es compromet a portar les obres i la Generalitat ho faci. I l’altra és via cartes i seguiment per part de l’aj, ampa i equip de mestres. Però la Generalitat no es pot comprometre a fer el conveni perquè no hi ha diners.

2a- Aprovació del pressupost i documents que l'integren...
Núria Solà fa un incís: s’ha aplicat un descompte del 5% corresponent a les retribucions del personal. S’ha intentat fer un seguiment del manteniment i consums dels edificis municipals. Suposant que es mantindrà, baixarà o pujarà (la llum). Les novetats són de caràcter social: les ajudes s’han sobredimensionat moltíssim. D’uns 800 es passa a 3000€. Són Ajudes d’urgència. S’han tret subvencions que s’anaven pagant, com la de les motos RGR, que ja obtenen beneficis a la festa que organitzen, també la de l’Hoquei perquè es cobreix la pista. CJR i AER s’han tret perquè no estan fent res. Estan oberts a col.laborar però no a donar diners que no acabin repercutint amb el poble, i a canvi s’ha posat una al ceip i una a l’esplai mikofilós per extraescolars, casals d’estiu, etc. La nostra col.laboració sempre era amb els equipaments però ara hi ha aquest punt econòmic.

CiU: el cementiri puja molt. Per què? Solà: s’ha de fer la legalització de la instal.lació elèctrica.
Instal•lacions esportives no s’ha previst res de la piscina. Solà: no hi haurà reparacions, hi haurà l ‘obra del projecte. J.Musull demana si hi haurà algun membre de l’ajuntament en contacte amb els serveis socials. Solà diu que serà la regidora, que està al cas de les ajudes que es tramiten. Musull demana que es miri bé a qui es donen els ajuts. Solà respon que qui necessita ho demostren els barems que són bastant reals. Musull diu que no entenem això de les motos, l’AER... Solà: per les explicacions que ja hem donat.
Ciu Capítol 6 llar d’infants. Això condicionarà el nou complex cultural? Solà: no. Hi havia una proposta d’ordenació de la zona que té certa coherència, i en aquesta proposta es vol comptar amb la vostra opinió.

Xevi Rovira:
El pressupost és auster, semblant al de l’any passat i no dóna per fer virgueries. El meu vot serà d’abstenció, no tant per la realitat del què són els números sinó pel tracte injust que es fa al món local des dels ens superiors, que demostra un cop més com de necessària és la independència política de la nostra nació per a un desenvolupament en llibertat i progrés òptim. I també voto en blanc perquè no veig clares al 100% les inversions que escull l’equip de govern, la seva manera de treballar o les subvencions. A més, si es té en compte que l’alcaldessa cobra uns 8.805€ l’any, és a dir uns 733€ al mes, i el volum de feina que genera dirigir la corporació local de la millor manera possible, com a mínim seria justificat demanar una dedicació de mitja jornada laboral a aquesta tasca. De fet per a pobles de més de mil habitants, crec que seria just que el seu màxim representant polític es dediqués a l’ajuntament en jornada completa. Això seria possible si hi haguessin diners suficients, però en el cas que ens ocupa, els diners que es reben crec que com a mínim possibiliten una mitja jornada generosa. Els premis literaris de sant sebastià que cobria el CJR amb coorganització a Òmnium deixaran de ser subvencionats? Crec que són uns 300€. Solà respon que aquesta col•laboració és a part, amb un rebut, no eren subvenció, això podria continuar. Respecte al sou , diu que no fa mitja jornada oficialment, però que en realitat sí que hi dedica moltes hores. I que també creu que hauria de ser possible que els càrrecs electes poguessin cobrar més i per tant dedicar-se més a l’ajuntament. En tot cas diu que el proper govern municipal podrà canviar aquest tipus de coses.

Despatx d'ofici i estat d'execució del pressupost.
Resolucions, mocions, precs i preguntes.
CiU refusa el torn.

Preguntes Txevi Rovira:

Voldria començar felicitant als diputats osonencs acabats d’escollir que ens representaran al Parlament de Catalunya, J.M Vila d’Abadal, Quico Homs i Ramon Espadaler.

1-Com és que pel novembre es va haver de fer l’ordenació de volums de l’Avinguda Osona 42-50 i no s’havia fet abans, i si s’ha revisat que a la resta de zones no hi hagi algun desajust semblant.
Solà respon que s’ha fet ara perquè hi havia tasques més urgents que passaven al davant per decisió de l’equip de govern. Es podrien arreglar més coses però generarien indemnitzacions.

2-S’ha calculat com es veurà incrementada la factura de l’aigua després de les renovacions de l’abastament d’aigua que feien millores al c/Nou i Xaloc?
Solà: Sí, evidentment s’ha tingut en compte. La tarifa consta d’una part de consum i una d’inversions, es té contemplat l’increment. Quan finalitza una inversió s’hi suma l’altra. L’increment és l’ipc. La del carrer nou una s’ha pagat aquí. Les inversions les paguem entre tots però es fa amb anys i partit.

3-Quan començaran les obres del nou Consultori, que tenen una previsió d’execució de 2 mesos? I si no s’acaben prou aviat, hi ha garantida la continuïtat de l’actual consultori provisionalment?
Solà: Han acabat ja, i la concessió a l’antic acaba el 30 de gener. Per tant està garantit.

4-He observat l’informe tècnic emès pel Consell Comarcal sobre l’índex de nitrats a les fonts del terme municipal i és al meu entendre greu que la Font Gran no raja, la de la Codina té un índex de 156.83 i la de les Planes 62.8, quan la llei posa el llindar de 50mg/l per ser apte per al consum humà. Hi ha un estudi acabat de presentar que recorda també que tot i que no hi ha proves concloents que estableixin una relació directa entre el càncer gàstric i el consum d’aigua amb més de 50mg/l, sí que hi ha grups de població sensibles als efectes adversos dels nitrats consumits: els lactants alimentats exclusivament amb llet artificial preparada amb aigua amb nitrats, les dones embarassades, les persones amb gastritis crònica atròfica i les persones amb dèficits hereditaris de metahemoglobina-reductasa o de NADH. Quines mesures es pensen prendre al respecte? Les fonts estan ben indicades amb la retolació corresponent d’aigua no potable o utilitzen la xarxa de l’aigua potable provinent d’algun nucli urbà?
Solà: No entren a la xarxa potable aquestes fonts, i estan ben senyalitzades amb el rètol corresponent. Aquest informe de l’estat de les fonts, es fa cada any, i l’he posat a la cartellera per conscienciar la gent d’aquest fet.

Després del ple, l’equip de govern ens mostra el projecte de la nova llar d’infants. Posteriorment som obsequiats amb un pernil i una caixa de Cervesa del Montseny etiquetada en català.
 
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació