19.11.08

Concessió del servei d'aigua municipalEl passat dilluns a les 13h es van obrir les pliques de les companyies que s'han presentat per a optar a la concessió de l'aigua municipal. Es tractava d'Aigües Vic i CASSA (l'actual companyia que l'ofereix). Els regidors de l'oposició Josep Musull (CiU) i Xevi Rovira (Erc-Am) hi van ser presents amb l'alcaldessa i el regidor d'AR Pau Parés, en un acte on també hi havia la secretària i els representants de les 2 companyies.


Les ofertes van ser similars, i ara és competència dels tècnics municipals de l'ajuntament avaluar-les i proposar la millor per a guanyadora, ja que totes complien amb els requisits del plec de condicions proposat per la comissió integrada per l'alcaldessa i els regidors anteriorment
citats.

Així que en tinguem més notícies ho farem saber a través d'aquest bloc.

Biblioteca de moment a l'Autobús


Fa uns 10 anys que tenim la Biblioteca tancada i plena de pols, i fa els mateixos que disposem del Bibliobús, però el poble es mereix una Sala activa on poder estudiar i que sigui focus de l'activitat cultural del municipi.


Una dècada amb els bibliobusos Tagamanent i Montserrat

El mes de novembre del 1998 es van inaugurar els bibliobusos Tagamanent i Montserrat com a resposta al Pla de Bibliobusos endegat per la Diputació de Barcelona, que preveia dotar de nou bibliobusos les poblacions entre 300 i 3.000 habitants de la província de Barcelona, un pla avui ja completat. Amb aquelles noves incorporacions, la Diputació disposava ja el 1998 de sis bibliobusos. Actualment, aquests bibliobusos Montserrat i Tagamanent donen servei a 27 municipis, que sumen un total de més de 28.000 habitants.Si heu llegit l'acta del darrer ple, podeu veure que sembla que l'equip de govern ha adormit una mica el tema (des de la nostra experiència ens hem oferit sempre a ajudar-los encara que ara siguem a l'oposició), però hem de seguir lluitant per tenir el què ens mereixem, no hi hem de renunciar per ser només mil habitants, ja que tenim els mateixos drets que els habitants de les grans ciutats de l'Àrea metropolitana, on cada mes les biblioteques han d'esporgar els documents menys consultats perquè no els caben ni als magatzems.


Enguany la Diputació regala com cada Nadal un llibre als usuaris:


Amb motiu de les festes nadalenques, la Diputació torna a regalar un llibre per als usuaris del servei de préstec de la Xarxa de Biblioteques Municipals. En aquesta ocasió, es tracta de No sé jugar amb màscares de M. Àngels Anglada, del qual se’n distribuiran 130.000 exemplars entre les diferents biblioteques de la xarxa.

Dia: del 20 de desembre al 5 de gener

Lloc: totes les biblioteques de la xarxa

5.11.08

Novetats sobre la demanda de bé cultural d'interès nacional a favor de l'ermita de Sant Sebastià.


En data 30 d'octubre, va arribar a l'ajuntament una notificació de la Direcció General del Patrimoni Cultural signada pel director general, Josep M. Carreté.


Diu així:


Faig referència al vostre escrit de data 19 de setembre 2008 en què comuniqueu l'acord del Ple del vostre ajuntament de donar suport a la incoació d'expedient de declaració com a bé cultural d'interès nacional a favor de l'ermita de Sant Sebastià de Vic.


En aquests moments s'estan elaborant els informes previs que han de valorar l'adequació del bé a la protecció sol·licitada.


Un cop disposem dels informes esmentats, i si són favorables a la declaració, podem iniciar el procés de tramitació de l'expedient d'acord al procediment de la Llei 9/1993 del patrimoni cultural català.
Xevi Rovira llegint la demanda en nom d'Espai Cat durant el I Aplec Independentista de Sant Sebastià, el passat 1 de març d'enguany.


En la tramitació de l'expedient, cal que consti l'informe favorable del Consell Assessor del Patrimoni Cultural de Catalunya i de l'Institut d'Estudis Catalans, i també s'ha de donar audiència als interessats i obrir un període d'informació pública per a que finalment es pugui aprovar la declaració per Acord del Govern.Quedo a la vostra disposició per a facilitar-vos qualsevol informació o aclariment que us calgui.Atentament, J.M. Carreté.

Director general del Patrimoni Cultural

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.-----Això vol dir que tot segueix el seu lent curs burocràtic, però que tira endavant i pel bon camí.

Esperem que no s'allargui molt i ben aviat es pugui dignificar un espai tan important, el bressol de l'Acord dels Vigatans de 1705, un fet transcendental per a la història de la nació catalana.

4.11.08

Acta pròpia i no oficial del ple ordinari de 3 de novembre 2008.

Nou desacord per la taxa de deixalles en un ple marcat pel torn de precs i preguntes.

L'alcaldessa Núria Solà li va preguntar a Xevi Rovira si els volia fer quedar com uns ignorants mostrant la seva cultura. Rovira havia fet un seguit de consideracions sobre la nova pàgina web oficial i la guia Apropa't que no devien acabar de pair bé des de l'equip de govern.


Acta pròpia i no oficial del ple ordinari del 3 de novembre 2008-11-04

Assisteixen al ple tots els regidors de la corporació. 21h.

S’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior per unanimitat.

2. Propostes d’acord:

1a. Modificació del fitxer núm. 9 AGENDES de dades personals.
S’aprova per unanimitat.

2a. Modificació de l’ordenança núm. 10. taxa per recollida d’escombraries.
S’aprova amb:
4 vots a favor d’AR.
2 vots en contra de CiU, que argumenta bàsicament que amb les poques dades que hi ha és feta d’una manera poc ajustada a la realitat.
1 abstenció d’ERC-AM. “No votarem en contra d’una taxa injusta quan es fa el gest d’abaixar-la, però com tota l’acció política en general de l’equip de govern, sembla feta a toc de xiulet, per tapar forats del dia a dia, no s’hi veu rigor ni planificació en les decisions. Ara els posem contenidors, ara no, ara 100€, ara 70 i al final 50... en fi, amb aquest galimaties sembla que no pot ser gaire acurada la taxa final, i per tant ens abstenim”.
L’alcaldessa respon dient que la taxa no era injusta, i que sobre el comentari de l’equip de govern pensen diferent “perquè ho estem fent molt bé”.

3- Despatx d’ofici i presentació de l’estat d’execució del pressupost.
L’alcaldessa i la secretària expliquen que el desenvolupament és el normal i el correcte.

4. No hi ha mocions.
Precs i preguntes del grup de CiU:

1- Demanen de nou l’informe sobre l’aluminosi de l’escola.
Pau Parés respon que ja els hi farà arribar una còpia.

2- Demanen altre cop l’informe econòmic de la temporada de piscina 2008.
Responen que ja ho tenen tancat i que els hi faran arribar.

3- Demanen com està el tema de la senyalització en alguns carrers que havien demanat fa temps.
Els responen que una de les senyals demanades ja està posada, i que l’altra, sembla ser que entre C/Barcelona i C/Méder (un cediu el pas) està pendent.


Preguntes ERC-Am Riuprimer al Ple Ordinari de 3 de novembre 2008:

1- Com ja vaig demanar al darrer ple, voldria insistir en el fet que es convoquin els plens amb més antelació, ja que es va enviar la convocatòria divendres a mig matí.

L’alcaldessa diu que el termini és el legal, però reconeix que aquest cop sí que és una mica just.

2-He vist que funciona la pàgina web oficial www.santaeulaliariuprimer.cat, voldria fer unes quantes preguntes i consideracions al respecte:
a) Quin dia va entrar en funcionament i perquè no se n’ha informat?

Respon l’alcaldessa dient que l’espai està en construcció, es pot dir que en fase de proves, i per això no s’ha presentat a la població.
b) A dia 31 d’octubre encara es va publicar informació al bloc provisional sobre la telefonia, però no hi apareix res de la festa dels avis, però com que a l’apartat de notícies d’actualitat i agenda del web oficial tampoc hi apareix res de tot això, suposo que encara us interessa mantenir el bloc, o d’altra banda preferiu que els suprimeixi, ja que com a creador de l’espai quan era regidor de cultura tinc aquesta facultat?

Respon l’alcaldessa dient que de moment no el suprimeixi, i que si es pot deixar com a consultable, a la qual cosa Rovira respon que evidentment si volen el deixarà com a eina de consulta, encara que d’ara en endavant ja no s’hi penjaran novetats quan entri totalment en funcionament el web oficial.

Com que seguidament, Rovira volia fer esment de totes les errades, esmenes a fer i aportacions al web, desisteix d’enumerar-les ja que l’alcaldessa ha confirmat que l’espai es troba en fase de proves i l’ha convidat a reunir-se un dia amb l’equip de govern i parlar del tema. De totes maneres Rovira en deixa la còpia que segueix a la seva disposició.

c) A la salutació de l’alcaldessa s’afirma que s’ofereix al web informació acurada i actualitzada. Suposo que alguns apartats estan en construcció, perquè a l’apartat d’actualitat i agenda només apareix una referència a la Font Gran fora de lloc al meu entendre.
L’apartat Història diu que tenim 876 habitants i no està enllaçat amb els documents del llibre d’història que vaig encarregar quan portava personalment el tema de la web, i que crec que el complementarien adequadament.
L’apartat de com s’arriba al poble, només fa referència a la carretera des de Vic i no hi ha cap plànol, per tant entenc que també s’hauria d’ampliar i millorar molt.
Els plànols del sòl urbà i el del sòl no urbanitzable condueixen a un enllaç en pdf pràcticament il·legible.
L’apartat sobre cultura, festes i tradicions també sembla una broma de mal gust si no és que està en construcció.
Als llocs d’interès només hi ha l’Església Parroquial, la Font Gran (l’enllaç de la qual està mal dirigit), i el Roure Gros (amb una explicació molt escueta). Crec que per tant n’hi falten molts més.
Als telèfons d’interès, el Punt Jove en té un que no és l’habitual, és un error o se n’ha posat un de nou diferent al del Casal d’Avis?
Apartat d’entitats: Riuprimer Gas i Rocs no hi és. El Casal d’Avis té l’adreça electrònica i el web del CJR. Els enllaços als webs del C.F. Riuprimer i Pedala Pedala estan mal apuntats i dóna error en clicar-los.
Empreses i comerços: La informació del comerç Queviures Corretja està mal enllaçada. A més a més, l’apartat el trobo mal enfocat, crec que s’hauria de fer una guia comercial a l’estil de la nova guia Apropa’t i en tot cas un apartat d’empreses i serveis diferenciat amb cabuda per a tots els professionals, ja que al web hi ha fusters, però no hi ha altres professionals o empreses de paletes, electricistes, llauners, etc.
Equipaments i Serveis i Agenda fotogràfica no hi ha res, també està en construcció? Suposo que aquí hi hauria d’anar la informació sobre l’escola llar d’infants, pistes poli esportives, casa de cultura, etc.
Apartat dels plens: s’aniran posant també els anteriors al de 13 d’octubre de 2008 o només els propers?
Apartat d’informació legal: el CIF, domicili social i telèfon de l’ajuntament estan malament.
Això amb un primer anàlisi ràpid, i cal considerar també que he detectat algunes faltes ortogràfiques que caldria esmenar per dignificar la salut de la nostra llengua, especialment ja que es tracta de l’espai web oficial d’un ens públic català.

d) Per què no hi ha un enllaç visible des del web oficial de l’ajuntament al web de la Mancomunitat la Plana, al del Servei de Promoció Econòmica i Ocupació Osona sud Alt congost, i al nostre espai dins el web de l’ens turístic Portes del Montseny?
Pel què fa al nostre espai dins aquest darrer web, voldria remarcar un seguit de coses:
En l’apartat “Fires i Festes”, caldria remarcar Les Caramelles, només es parla de l’Aplec de Sant Sebastià. També caldria incorporar-hi la commemoració de l’Acord de Sant Sebastià i els Premis literaris que es lliuren entorn al 17 de maig. També caldria incorporar-hi la rebuda de la Flama del Canigó i revetlla de Sant Joan del 23 de juny. I la Diada nacional, amb l’inici de la Marxa dels Vigatans Riuprimer-Vic.
A l’apartat “Allotjament. Turisme Rural” caldria incorporar-hi la nova casa de turisme rural establerta al municipi.
També caldria demanar que s'usi l'agenda d'actes per al municipi, i que algun esdeveniment celebrat al poble rebi el tractament de “esdeveniment del mes”.
L’apartat “Què visitar”, només recomana visitar el Castell de Torroella (amb una foto panoràmica de la fàbrica Llaudet) i l’Església (foto de lluny) (però les classifica totes 2 com a patrimoni històric). En canvi a la guia Apropa’t que hem rebut darrerament tots els habitants la informació ja està més elaborada i ampliada, per tant, la tenen la informació.

L’equip de govern contesta que en pren nota, però que la guia Apropa’t s’ha fet més des de la Mancomunitat que des del Portes del Montseny.

e) Pel què fa a aquesta guia, voldria fer algunes consideracions:
Hi manca la dada informativa de pàgina web municipal.
La Capella de Sant Sebastià, tractada com a patrimoni religiós no rep la importància fonamental que té a nivell històric com a bressol de l’Acord dels Vigatans.
L’apartat dels Personatges il·lustres és poc generós, i personalment penso que hi hauria d’haver cabuda pels músics Josep Taxés, de mitjan segle XX, o de l’actual trompetista de jazz Reinald/Raynald Colom. I potser fins i tot pels riuprimerencs d’adopció Pere Viñas com a personatge històric durant la Guerra Civil o l’escriptor barceloní Miquel Llor.

Després d’aquesta intervenció de Rovira, l’alcaldessa li diu si es vol mostrar tan culte per deixar-los a ells com uns ignorants. I Rovira respon que ell només vol una pàgina web i una guia dignes per al poble.

3- Lligant amb l’apartat del web sobre llocs d’interès i patrimoni cultural, voldria demanar si es va considerar fer algun acte o activitat durant les jornades europees del patrimoni celebrades per més de 200 municipis del Principat durant el darrer cap de setmana de setembre. El web del portal de turisme Portes del Montseny ens qualifica l’Església Parroquial i el Castell de Torroella com a patrimoni històric per exemple, i a la guia Apropa’t parla de molt patrimoni històric, religiós i natural. També tenim el monument a l’il·lustre vigatà Dr. Llorenç Tomàs, etc. La qüestió no és tant si tenim o no tenim patrimoni, sinó si l’equip de govern té ganes de fer coses o no.

Respon l’alcaldessa dient que no es va considerar.

4- En la mateixa línia de si s’estan fent les coses, voldria demanar si es té pensat des de l’ajuntament col·laborar en l’organització de la festa del Segar i el Batre, ja que tinc entès que el blat ja hauria d’estar sembrat i no ho està. Si es vol portar a terme, recordo que de moment no surt a l’important portal d’internet de cultura tradicional i popular www.firesifestes.com cosa que seria important per la seva difusió.

Respon Pau Parés dient que s’han fet reunions, que en la darrera només es van presentar 2 persones de l’entitat. Que l’entitat té 2 bàndols, que sembla que un bàndol la vol fer i l’altre no, i que Xevi Rovira deu haver parlat amb el que no la vol fer perquè el blat està plantat. Però que l’Ajuntament no pot organitzar la festa, que dóna suport al 100% si l’entitat la vol tirar endavant.

5- Al ple del 15 de setembre la senyora alcaldessa em va dir que s’estava acabant d’elaborar la guia d’activitats i cursets diversos que es poden fer al poble, estem al novembre, i si no vaig errat no s’ha enviat la guia a la població.

Respon l’alcaldessa dient que s’ha retrassat perquè els cursets de la Mancomunitat van més tard que l’any passat, i per una qüestió d’organització interna de l’equip de govern, però que es passaran a la població ben aviat.

6- Sembla ser que no s’ha fet cap tipus d’acte per la Castanyada al poble, el Consell de Joves està immers en un procés de relleu, i encara no tenim la Comissió de Festes creada, quins passos s’estan portant a terme des de l’equip de govern per afavorir la bona dinamització de les entitats i les festes municipals?

Respon l’alcaldessa dient que s’han portat a terme 2 reunions amb el CJR (Rovira n’és membre i no en sap res de res ni hi ha estat convocat) per fer el seguiment d’aquest procés de canvi i relleu generacional en que es troba immers el Consell. I que amb el Consell s’està estudiant com crear aquesta possible Comissió de Festes.
Rovira diu que si estarà oberta a totes les entitats i persones a títol individual i li responen que sí.

7- Ja està pensada l’estructura i els actes de la Festa Major d’hivern? Si és així voldria saber quina és, si es comptarà amb la col·laboració de les entitats i quin és el seu pressupost.

Respon l’alcaldessa que no està pensada, que hi ha treballat la Tècnica de joventut des del Punt Jove pensant alguns actes de moment i que estan a l’expectativa de com evoluciona el CJR.

8- He vist al bloc municipal que una companyia de telefonia finalment ha corregit el tema de la cobertura de mòbils al poble, quines mesures s’han pres o s’estan prenent per incentivar i instar la resta de companyies que encara no han corregit aquesta injustícia envers els serveis que rebem els ciutadans de nuclis rurals de la Catalunya interior?

Diuen que la cobertura de la companyia Orange és del 100% al municipi, i que les altres 2 companyies no estan responent a les seves demandes de millora del servei.

9- Segons dades de la Diputació de Barcelona tenim un índex d’atur que gairebé arriba al 20% en el cas de les dones (7% en homes), s’ha pensat alguna estratègia o pla de Promoció econòmica per pal·liar aquestes dades preocupants, i més en temps de crisi, quan veiem que el poble s’està quedant sense cap tipus d’indústria i esdevé un barri dormitori de Vic sense activitat sociocultural?

Diuen que ja se’n preocupa el pacte de promoció econòmica Osona Sud Alt Congost al qual està adherit l’Ajuntament.
Rovira insisteix si des de la regidoria pertinent s’està en contacte amb els tècnics d’aquest pacte per pensar estratègies i se li respon que sí.

10-Disset ajuntaments d’Osona aplicaran mesures penals alternatives en signar un conveni acordat per la conselleria de Justícia, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) amb l’objectiu que persones condemnades puguin executar les penes en l’entorn de la comunitat com a alternativa a l’ingrés a la presó. S’ha analitzat aquest conveni per part de l’equip de govern, i si és el cas, perquè no s’hi ha adherit l’ajuntament?

Respon l’alcaldessa dient que no ha arribat el conveni a l’Ajuntament i que no el coneixien.

11- S’ha avançat en el tema de la reobertura de la Sala de Lectura i s’han usat els contactes que vaig deixar personalment?

Respon Pau Parés dient que la Sala de Lectura s’ubicarà al segon pis de la Casa de Cultura, que hi ha tots els pressupostos demanats, que les obres s’estan a punt d’executar però que no hi ha la subvenció assignada.
Rovira diu que si s’han usat els contactes que els va facilitar sobre el tema abans de deixar la regidoria de cultura. La regidora de cultura Mª Teresa Franquesa li respon que sí, però que ara els remeten a una subvenció per al 2009, i Rovira insisteix que tenen tot el seu suport en aquest tema per si els pot donar un cop de mà.

12- Està resolt el tema de mantenir la piscina en bon estat fent-hi alguna actuació de conservació seriosa i no pedacets? I ja hi ha l’informe econòmic d’enguany?

Respon l’alcaldessa dient que ells no fan pedacets, i que sí que s’està pensant una actuació gran però que cal pressupost.

13- Què es va acordar sobre participar a través del Consorci de Turisme portes del Montseny al projecte BCN-Catalunya Film Comission per promocionar el nostre territori amb diferents tipus de filmacions?

Respon l’alcaldessa dient que s’hi han adherit i que es van rebent propostes de localitzacions per utilitzar cada setmana.

14- Com ha evolucionat el cas dels 5 ex alumnes del Roure Gros que volien entrar a l’IES la Plana i què s'està fent des de l'ajuntament per recolzar les famílies?

Diu el regidor d’educació Pau Parés que en una reunió a Barcelona fa poc, es va aclarir que no hi tenien res a fer amb la seva demanda, que és normal que un poble tingui assignats els alumnes en diferents instituts, que no només passa amb Santa Eulàlia, i que els pares han acabat desistint sobre el tema, però que han comptat amb total suport de l’Ajuntament.

15- En quina fase es troba el projecte de construcció de la nova escola, i serà només d’infantil i primària finalment?

Respon l’alcaldessa dient que efectivament serà un CEIP d’una línia, i que està en llista d’espera a la Generalitat esperant recursos per poder-se executar les obres.

16- Quan està previst que es posi en pràctica el nou pla de mobilitat ciutadana. I si l’ajuntament ha pagat el cost de la rampa del carrer Major al carrer del Puig, quin ha estat?

Respon el regidor d’urbanisme Pau Parés, dient que l’empresa Comunical ja s’ha compromès a fer-ho ben aviat, i que sembla que serà al gener 2009. Sobre la rampa diuen que com que no és la carretera ho ha de pagar l’Ajuntament i ha pujat uns 2300€ més IVA.

17- S'ha avançat d’alguna manera en el projecte del centre de dia per a la gent gran?

Respon l’alcaldessa dient que sí, que s’està reestudiant perquè es va rebre una proposta privada sobre el tema.

18- S’ha tingut en compte el parer del Casal d’Avis a l’hora de planificar el format de la Festa dels Avis d’enguany ?

Respon l’alcaldessa dient que sí, i la Regidora de Serveis Socials, Mª.Teresa Franquesa afegeix que s’hi reuneix setmanalment amb el Casal i que sí que n’han parlat de la festa, que conserva el mateix format que l’any passat, que han intentat que no s’hagués de pagar però que els menors de 75 anys han de pagar el dinar.

19- S’ha avançat en el tema del nou local per al consultori mèdic ? Ja es té pensada quina serà la seva ubicació ?

Respon l’alcaldessa dient que des de la passada legislatura hi ha un conveni signat amb una constructora per posar el consultori als baixos de l’immoble destinat a pisos de protecció oficial proper on ara hi ha l’àrea d’aportació.
Rovira diu que ja n’era conscient però que ho preguntava perquè s’havia parlat de la seva possible ubicació als baixos de l’actual Casa de Cultura quan aquesta pugui fer les funcions de pisos de protecció oficial.
Respon l’alcaldessa que es va sondejar efectivament el tema però que es va acabar descartant per la llum i l’amplada del carrer del Puig, encara que fer pisos de protecció oficial quan estigui llest el nou espai cultural a l’actual escola segurament serà la finalitat de l’immoble.

20- Respecte a la recollida porta a porta, s’ha pensat algun tipus de recollida especial per als arbres de Nadal després de les festes, o s’hauran de portar a la deixalleria ?

Respon el Regidor de Medi Ambient Jordi Usero que ho parlaran amb la Mancomunitat a veure si es pot posar un punt de recollida o com es fa.

21- Està pensat fer lots per Nadal als treballadors i als regidors municipals? En aquest cas demanaria el pressupost, i que fossin integrats per productes etiquetats en català i respectuosos amb el medi ambient.

Respon l’alcaldessa dient que sí que se’n faran, que el pressupost serà com l’any anterior o menys i que en pren nota de l’etiquetatge.
Com que sembla que s’ho han agafat a broma, tant alguns regidors d’AR com el grup de CiU, Rovira recorda que l’administració ha de donar exemple en temes lingüístics.

S’aixeca la sessió a les 22.15h.

2.11.08

Ple ordinari de l'Ajuntament el proper dilluns 3 de novembre a les 21h.

L'alcaldessa es va superant, ara la convocatòria pel ple ordinari de dilluns a les 21h l'hem rebut el divendres a mig matí, amb la resta de matí del divendres i el dilluns al matí per anar a consultar els expedients a l'Ajuntament.
Sort d'haver demanat més antelació en les convocatòries al darrer ple, en fi, legalmen són 48 hores i estem a l'oposició, per tant, ens toca anar a correcuita si volem fer la feina una mica ben feta i preparar els plens com es mereix la ciutadania que ens va donar la confiança com a càrrecs electes, i això és el què hem intentat.


Ordre del dia:

1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2. Propostes d'acord que presenta l'alcaldessa al ple:

1a. Modificació del fitxer número 9, "Agendes" de dades personals.
2a. Modificació de l'Ordenança núm. 10. Taxa per recollida d'escombraries per a l'exercici 2009.

(La Primera es tracta de poder tenir la data de naixement a les dades de població perquè a vegades és important pels departaments de Serveis Socials i Joventut sobretot, especialment a l'hora d'enviar informació per carta a la població per franges d'edat).

(La Segona consisteix en una rebaixa de 100 a 50€ per als habitatges disseminats de la taxa, després de redactar l'estudi de costos del servei de recollida d'escombraries en data 27-10-08 i haver vist que en cas d'aplicar les tarifes actuals, en resultaria un excés d'ingrés, a causa de que s'ha deixat de prestar la recollida d'escombraries a les masies disseminades del municipi i per tant únicament els correspondria satisfer el cost del tractament i eliminació dels residus).

3. Despatx d'ofici i presentació de l'estat d'execució del pressupost.

4. Resolucions, mocions, precs i preguntes.

----------------------------------------------------------------------------------------------

D'altra banda, el director general de polítiques ambientals i sostenibilitat de la Generalitat (Departament de Medi Ambient i Habitatge) ha fet arribar a l'Ajuntament, una carta referent a l'aprovació de la moció presentada pel nostre grup sobre els transgènics que diu així:

"He rebut la resolució del ple del vostre Ajuntament de data 15 de setembre de 2008, relativa a una Catalunya lliure de transgènics, la qual recull una sèrie de propostes adreçades al Govern de la Generalitat de Catalunya.
És per això que us comunico, que és voluntat d'aquest Departament aplicar la legislació actual europea sobre transgènics de manera estricta i rigorosa i , al mateix temps, col·laborar amb la possibilitat de fer canvis normatius a escala europea i estatal per tal que puguem preservar amb més granties el medi ambient del notre país.

Frederic Ximeno Roca.
 
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació