20.12.10

Acta pròpia i no oficial ple ordinari dilluns 20 desembre 2010

Dilluns dia 20 a les 21h Ple Ordinari a l'Ajuntament de Sta.Eulàlia de Riuprimer amb el següent ordre del dia:
Assisteixen la secretària, l’alcaldessa i tots els regidors i regidores.

Propostes:

1a-Cessió gratuïta en precari del bé municipal patrimonial "equipament públic docent per a destí de CEIP" Al Departament d'Educació de la Generalitat.
Ciu: no és el nostre projecte. Agraeixen desafectació pista poliesportiva però votarem en blanc.

Xevi Rovira:
Seguint una línia de coherència sobre el tema de l’escola nova, només ens podem abstenir en aquest punt. Ara bé, les condicions de la sessió parlen d’un termini de 5 anys perquè la Generalitat hi construeixi la nova escola, però res els obliga a fer-ho. Quines estratègies, si és que és convenient dir-les públicament penseu treballar per tal de que el proper govern acceleri aquest procés?

S’ha intentat lligar-ho fent un conveni amb el que aj. Es compromet a portar les obres i la Generalitat ho faci. I l’altra és via cartes i seguiment per part de l’aj, ampa i equip de mestres. Però la Generalitat no es pot comprometre a fer el conveni perquè no hi ha diners.

2a- Aprovació del pressupost i documents que l'integren...
Núria Solà fa un incís: s’ha aplicat un descompte del 5% corresponent a les retribucions del personal. S’ha intentat fer un seguiment del manteniment i consums dels edificis municipals. Suposant que es mantindrà, baixarà o pujarà (la llum). Les novetats són de caràcter social: les ajudes s’han sobredimensionat moltíssim. D’uns 800 es passa a 3000€. Són Ajudes d’urgència. S’han tret subvencions que s’anaven pagant, com la de les motos RGR, que ja obtenen beneficis a la festa que organitzen, també la de l’Hoquei perquè es cobreix la pista. CJR i AER s’han tret perquè no estan fent res. Estan oberts a col.laborar però no a donar diners que no acabin repercutint amb el poble, i a canvi s’ha posat una al ceip i una a l’esplai mikofilós per extraescolars, casals d’estiu, etc. La nostra col.laboració sempre era amb els equipaments però ara hi ha aquest punt econòmic.

CiU: el cementiri puja molt. Per què? Solà: s’ha de fer la legalització de la instal.lació elèctrica.
Instal•lacions esportives no s’ha previst res de la piscina. Solà: no hi haurà reparacions, hi haurà l ‘obra del projecte. J.Musull demana si hi haurà algun membre de l’ajuntament en contacte amb els serveis socials. Solà diu que serà la regidora, que està al cas de les ajudes que es tramiten. Musull demana que es miri bé a qui es donen els ajuts. Solà respon que qui necessita ho demostren els barems que són bastant reals. Musull diu que no entenem això de les motos, l’AER... Solà: per les explicacions que ja hem donat.
Ciu Capítol 6 llar d’infants. Això condicionarà el nou complex cultural? Solà: no. Hi havia una proposta d’ordenació de la zona que té certa coherència, i en aquesta proposta es vol comptar amb la vostra opinió.

Xevi Rovira:
El pressupost és auster, semblant al de l’any passat i no dóna per fer virgueries. El meu vot serà d’abstenció, no tant per la realitat del què són els números sinó pel tracte injust que es fa al món local des dels ens superiors, que demostra un cop més com de necessària és la independència política de la nostra nació per a un desenvolupament en llibertat i progrés òptim. I també voto en blanc perquè no veig clares al 100% les inversions que escull l’equip de govern, la seva manera de treballar o les subvencions. A més, si es té en compte que l’alcaldessa cobra uns 8.805€ l’any, és a dir uns 733€ al mes, i el volum de feina que genera dirigir la corporació local de la millor manera possible, com a mínim seria justificat demanar una dedicació de mitja jornada laboral a aquesta tasca. De fet per a pobles de més de mil habitants, crec que seria just que el seu màxim representant polític es dediqués a l’ajuntament en jornada completa. Això seria possible si hi haguessin diners suficients, però en el cas que ens ocupa, els diners que es reben crec que com a mínim possibiliten una mitja jornada generosa. Els premis literaris de sant sebastià que cobria el CJR amb coorganització a Òmnium deixaran de ser subvencionats? Crec que són uns 300€. Solà respon que aquesta col•laboració és a part, amb un rebut, no eren subvenció, això podria continuar. Respecte al sou , diu que no fa mitja jornada oficialment, però que en realitat sí que hi dedica moltes hores. I que també creu que hauria de ser possible que els càrrecs electes poguessin cobrar més i per tant dedicar-se més a l’ajuntament. En tot cas diu que el proper govern municipal podrà canviar aquest tipus de coses.

Despatx d'ofici i estat d'execució del pressupost.
Resolucions, mocions, precs i preguntes.
CiU refusa el torn.

Preguntes Txevi Rovira:

Voldria començar felicitant als diputats osonencs acabats d’escollir que ens representaran al Parlament de Catalunya, J.M Vila d’Abadal, Quico Homs i Ramon Espadaler.

1-Com és que pel novembre es va haver de fer l’ordenació de volums de l’Avinguda Osona 42-50 i no s’havia fet abans, i si s’ha revisat que a la resta de zones no hi hagi algun desajust semblant.
Solà respon que s’ha fet ara perquè hi havia tasques més urgents que passaven al davant per decisió de l’equip de govern. Es podrien arreglar més coses però generarien indemnitzacions.

2-S’ha calculat com es veurà incrementada la factura de l’aigua després de les renovacions de l’abastament d’aigua que feien millores al c/Nou i Xaloc?
Solà: Sí, evidentment s’ha tingut en compte. La tarifa consta d’una part de consum i una d’inversions, es té contemplat l’increment. Quan finalitza una inversió s’hi suma l’altra. L’increment és l’ipc. La del carrer nou una s’ha pagat aquí. Les inversions les paguem entre tots però es fa amb anys i partit.

3-Quan començaran les obres del nou Consultori, que tenen una previsió d’execució de 2 mesos? I si no s’acaben prou aviat, hi ha garantida la continuïtat de l’actual consultori provisionalment?
Solà: Han acabat ja, i la concessió a l’antic acaba el 30 de gener. Per tant està garantit.

4-He observat l’informe tècnic emès pel Consell Comarcal sobre l’índex de nitrats a les fonts del terme municipal i és al meu entendre greu que la Font Gran no raja, la de la Codina té un índex de 156.83 i la de les Planes 62.8, quan la llei posa el llindar de 50mg/l per ser apte per al consum humà. Hi ha un estudi acabat de presentar que recorda també que tot i que no hi ha proves concloents que estableixin una relació directa entre el càncer gàstric i el consum d’aigua amb més de 50mg/l, sí que hi ha grups de població sensibles als efectes adversos dels nitrats consumits: els lactants alimentats exclusivament amb llet artificial preparada amb aigua amb nitrats, les dones embarassades, les persones amb gastritis crònica atròfica i les persones amb dèficits hereditaris de metahemoglobina-reductasa o de NADH. Quines mesures es pensen prendre al respecte? Les fonts estan ben indicades amb la retolació corresponent d’aigua no potable o utilitzen la xarxa de l’aigua potable provinent d’algun nucli urbà?
Solà: No entren a la xarxa potable aquestes fonts, i estan ben senyalitzades amb el rètol corresponent. Aquest informe de l’estat de les fonts, es fa cada any, i l’he posat a la cartellera per conscienciar la gent d’aquest fet.

Després del ple, l’equip de govern ens mostra el projecte de la nova llar d’infants. Posteriorment som obsequiats amb un pernil i una caixa de Cervesa del Montseny etiquetada en català.

28.11.10

Eleccions al Parlament 2010, 1rs resultats i valoracions.

Resultats principals partits Riuprimer: 629 de 860 electors. CiU 353; ERC 73; SI 56; PSC 34; RCAT 22; ICV 21; PP 21; PXC 13; Blanc 17;
Escons en blanc 4; Des de baix 4; Partit Comunista 4.

La participació una mica més alta que pel 13-D, es pot considerar certament alta. Cal destacar que els independentistes també són Convergents,
i que RCAT i Solidaritat junts sumaríen més vots que ERC, però l'independentisme és majoritari amb escreix.

També mencionar que els vots que vaig treure a les municipals per ERC com a independent, van ser 76, per tant més que els que ha tret avui Joan Puigcercós
entre els riuprimerencs. ERC haurà de fer anàlisi profund sobre aquests resultats a nivell municipal i sobretot a nivell de país. I l'independentisme haurà
de fer autocrítica i aprendre la lliçó per anar unit.

28.10.10

Acta pròpia i no oficial del ple extraordinari de dilluns 25 d'octubre 2010

Com deia fa uns dies, els temes importants eren l'inici de la cessió dels terrenys a educació per a la construcció de la nova escola, que les escombraries s'apujen un 5%, les festes locals per al 2011, i la modificació del pressupost per als equipaments de consultori mèdic, llar d'infants i cobriment de la pista esportiva.

Assisteixen al ple la totalitat dels regidors i la secretària:
Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els acords que proposa l’alcaldessa al ple són els següents:

1a- Desafectació de part del bé immoble “Equipaments C/Nou”
2a- Desafectació de part del bé immoble “La Polaina”
3a- Modificació ordenances per a l’exercici 2011.
4a- Convocatòria de les sessions de l’òrgan col•legiat per mitjans electrònics.
5a. Proposta de modificació de festes locals.
6a. Conveni interadministratiu de col•laboració per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials, joventut i ciutadania i immigració.
7a. Modificació data ple ordinari.
8a. Modificació del pressupost.

Punts 1 i 2:
N.Solà, s’ha comprovat que hi cabria una sala de musculació, que l’espai seria suficient.
CiU abstenció per coherència amb el que ha dit sempre.
Xevi Rovira: 1 i 2: el vot serà d’abstenció, per coherència amb el que sempre hem dit respecte a l’emplaçament de l’escola, que no vèiem clar que l’espai designat sigui el més idoni i tingui prou extensió.
N.Solà respon a ERC que van dir que era massa petit amb llar d’infants i tot, però que ara la llar d’infants es queda al centre del poble i hi ha més espai.

3.

Rovira diu: Trobo encertada la modificació de l’Ordenança fiscal número 5, i que es mantingui l’IBI abaixant un punt el gravamen. En canvi, és francament preocupant que les deixalles s’hagin d’apujar un 5% quan s’havia dit que el porta a porta reduiria els costos, i s’han anat apujant. Tot i que entenc que hi ha dèficit i s’ha de compensar d’alguna manera, ja que no pot ser que estiguem perdent més de 12mil euros a l’any en aquest servei bàsic. Espero doncs que la reunió del proper dijous amb la Mancomunitat serveixi per aclarir aquesta qüestió i que com es va dir, a la llarga, els costos vagin a la baixa, ja que cal premiar l’esforç que fan la majoria dels nostres vilatans per reciclar de la manera correcta. Per tant i per tot això el nostre vot serà d’abstenció i no en contra amb el benentès que l’equip de govern es compromet a fer un seguiment exhaustiu del tema i ara per ara no queda més remei que incrementar l’impost, però que caldrà treballar i molt per corregir aquesta tendència.
N.Solà explica que la seva intenció era congelar tots els impostos i taxes, diu que han abaixat l’ibi perquè l’increment previst no l’afecti en els 10 anys posteriors a la revisió. Llicència d’obres s’ha abaixat però hi ha una taxa fixa del 0,2 perquè es perdien molts diners fent les tramitacions en el cas que després no es tirés endavant el projecte. S’ha canviat doncs la forma de calcular-ho, impost 2,8, taxa 0,2. S’han fet canvis als impostos de la via pública per ajustar-ho a la realitat. I tot i que la DIBA ha deixat de pagar el servei de tele assistència, l’Ajuntament assumeix al 100% aquesta despesa. La brossa s’ha augmentat perquè el servei és deficitari i s’ha compensat per equilibrar-ho. La piscina també es deficitària però no es planteja la pujada de moment. CiU diu que és incongruent que els restaurants i bars paguin menys que un taller, no ho troben lògic i creuen que no és coherent. N.Solà: no sé si seria més just equiparar-los. N’hi ha 12 de tallers i 12 de comercials i 4 bars i cafeteries. N.Solà diu que caldria fer un estudi en 5 o 6 anys per reajustar tot això. I que potser serviria per ajustar el dèficit. Albert diu que per eixugar dèficit cal fer un seguiment exhaustiu, i que molta gent usa molt malament l’àrea d’aportació. N.Solà diu que s’estudiarà fer targetes per entrar a l’àrea, que a la gent que fotografia la càmera i ho fa malament se li torna el residu. El rebuig s’ha incrementat molt i sembla que prové del poble nou. Si s’incrementa el rebuig s’incrementa el cost. Comentat en el tema amb la Mancomunitat, s’ha dit que s’estudiarà a fons el cost de les rutes, personal, etc i s’optimitzarà. L’increment de l’iva també ha fet que hi hagi més cost.
CiU, diu que si es cobra per bastides de llicències d’obres a l’exterior, respon Pau Parés que sí, que amb les taxes d’abans es calculava a cop d’ull perquè no donava i no era real. I d’aquí ve aquest canvi. N.Solà respon a ERC que el compromís hi és, que s’està fent pedagogia, etc, ja se n’ha parlat abans...
CiU acaba votant a favor. Per tant 6 vots favorables i 1 abstenció d'ERC.

4. D’acord.

5. Rovira vota Abstenció per les mateixes raons de laïcitat que sempre he exposat en aquest tema. 1r dilluns setembre (F.Major) i Dijous Sant 21 abril. Es diu que la patrona (Sta.Eulàlia cau en dissabte i no es pot). N.Solà demana a Xevi quin proposaria, Xevi diu que basat en festes populars com St.Jordi o St.Galdric, patró dels pagesos catalans, Solà diu que ja se’n van mirar de populars, i que St.Jordi ja era festiu. CiU també s'absté. Per tant aprovades amb els 4 vots favorables d'AR.

6. D’acord.Unanimitat.

7. ERC: D’acord per estalviar uns diners al poble en concepte d’indemnitzacions per assistència al ple que es poden optimitzar més endavant. Es compta més o menys cap a la darrera setmana de novembre. CiU d'acord. Unanimitat.

8. Rovira: Si bé estem més o menys d’acord en què calen els equipaments de la llar d’infants, que és una reivindicació històrica comptar amb una pista esportiva coberta, i que cal un nou consultori mèdic, s’ha de notar que les subvencions rebudes són aproximadament del 50% per a fer tot això, i que el romanent de l’ajuntament amb que es pagarà, passarà de 246mil a 101mil euros aproximadament, cosa que es converteix en perillosa de cara a futures inversions importants com són la nova casa de cultura, i de cara a mantenir a ratlla els pressupostos anuals on els serveis oferts cada any són deficitaris. A més, cal notar que el consultori mèdic, tot i la subvenció, acabarà suposant una despesa molt més alta de la prevista i que en el seu dia l’equip de Govern va dir que no s’hi gastaria més de 5.782€ com a màxim. Si bé no ens trobem endeutats, cal ser cautelosos, ja que les previsions d’ingressos, tampoc existeixen per a la nostra administració. És per tot això que el vot que donem a aquest punt és d’abstenció.

CiU abstenció, no saben exactament on va la llar d’infants i volen veure el projecte. Solà diu que s’està acabant el projecte. Els treballadors de la llar estan en contacte amb la redactora del projecte i s’està mirant d’arreglar. S’ha agafat un tècnic proper per poder-lo controlar i que el projecte s’adigui al poble.
N.Solà: La subvenció del consultori és del 90%, hem de disposar d’un consultori que necessitem, i que ja teníem un consultori. Al local del c/ del sol 57 també s’hi ubicarà un petit espai per correus. Tenim en compte el futur i no ens endeutem ni ens hipotequem. La casa de cultura futura, enlloc de fer-se aviat, dependrà de com evolucioni la situació i que potser l’hauran de fer els nostres fills. Es crítica amb el fet d’haver venut l’antiga casa consistorial, CiU diu que en va rebre 33 milions de pessetes. I segons ells no era viable reformar-ho. En aquell moment requerien 80 m, i ara en reclamen 150 diu la N.Solà. Diu CiU que van canviar la llei, i que a més l’ajuntament no podia fer cases de protecció oficial, i demana si al lloc on hi havia el conveni inicial del consultori hi aniran pisos de protecció oficial. N.Solà diu que sí, que n’hi aniran 11 i locals comercials.

Solà ofereix ensenyar-nos els projectes de la pista i del consultori.

S'aprova la modificació del pressupost per 4 vots favorables d'AR, i 3 abstencions de l'oposició (2 Ciu i 1 ERC).

25.10.10

Avui a les 9 del vespre ple extraordinari a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer

Els temes més destacats del ple d’aquest vespre són d’una banda, l’inici dels tràmits legals per cedir el terreny on ha d’anar la nova escola al Departament d’Educació de la Generalitat, l’augment de la taxa d’escombraries en un 5%, i una modificació del pressupost molt important per tal d’executar l’obra de la nova llar d’infants, cobrir la pista nova i una altra partida destinada al nou consultori mèdic (estarà situat al C/del Sol, 57), amb un valor total de 144.793€ que deixen el romanent en únicament 101.787€. Tot i que l’ajuntament no està endeutat, el pressupost no cobreix els serveis que es donen, i encara que es practiqui aquest increment de taxes de la brossa en un 5% es preveu un dèficit de 12mil euros per a l’any que ve.
Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els acords que proposa l’alcaldessa al ple són els següents:

1a- Desafectació de part del bé immoble “Equipaments C/Nou”
2a- Desafectació de part del bé immoble “La Polaina”
3a- Modificació ordenances per a l’exercici 2011.
4a- Convocatòria de les sessions de l’òrgan col•legiat per mitjans electrònics.
5a. Proposta de modificació de festes locals. ( dijous Sant, 21 abril i 5 setembre F.Major d'estiu)
6a. Conveni interadministratiu de col•laboració per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials, joventut i ciutadania i immigració.
7a. Modificació data ple ordinari.
8a. Modificació del pressupost.

14.5.10

Commemoració del Pacte dels Vigatans 1705 - 2010


Ja torna a acostar-se la data de commemoració del Pacte de Sant Sebastià, aquest any organitzat per Òmnium Cultural d'Osona i el Consell de Joves de Riuprimer. Serà aquest diumenge 16 de maig a partir de 2/4 de 12 del matí. No hi falteu.

El proper dilluns 17 Xevi Rovira es reunirà amb Gemma Boix, delegada de l'Àrea de Cultura de la Generalitat a la Catalunya Central, entre d'altres per parlar del procés de Declaració de l'ermita de Sant Sebastià com a Bé cultural d'interès nacional, que va en bona marxa.

Vegeu la notícia al web d'Òmnium Cultural d'Osona
 
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació