28.10.10

Acta pròpia i no oficial del ple extraordinari de dilluns 25 d'octubre 2010

Com deia fa uns dies, els temes importants eren l'inici de la cessió dels terrenys a educació per a la construcció de la nova escola, que les escombraries s'apujen un 5%, les festes locals per al 2011, i la modificació del pressupost per als equipaments de consultori mèdic, llar d'infants i cobriment de la pista esportiva.

Assisteixen al ple la totalitat dels regidors i la secretària:
Després de l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els acords que proposa l’alcaldessa al ple són els següents:

1a- Desafectació de part del bé immoble “Equipaments C/Nou”
2a- Desafectació de part del bé immoble “La Polaina”
3a- Modificació ordenances per a l’exercici 2011.
4a- Convocatòria de les sessions de l’òrgan col•legiat per mitjans electrònics.
5a. Proposta de modificació de festes locals.
6a. Conveni interadministratiu de col•laboració per a la coordinació, la programació i el finançament dels serveis socials, joventut i ciutadania i immigració.
7a. Modificació data ple ordinari.
8a. Modificació del pressupost.

Punts 1 i 2:
N.Solà, s’ha comprovat que hi cabria una sala de musculació, que l’espai seria suficient.
CiU abstenció per coherència amb el que ha dit sempre.
Xevi Rovira: 1 i 2: el vot serà d’abstenció, per coherència amb el que sempre hem dit respecte a l’emplaçament de l’escola, que no vèiem clar que l’espai designat sigui el més idoni i tingui prou extensió.
N.Solà respon a ERC que van dir que era massa petit amb llar d’infants i tot, però que ara la llar d’infants es queda al centre del poble i hi ha més espai.

3.

Rovira diu: Trobo encertada la modificació de l’Ordenança fiscal número 5, i que es mantingui l’IBI abaixant un punt el gravamen. En canvi, és francament preocupant que les deixalles s’hagin d’apujar un 5% quan s’havia dit que el porta a porta reduiria els costos, i s’han anat apujant. Tot i que entenc que hi ha dèficit i s’ha de compensar d’alguna manera, ja que no pot ser que estiguem perdent més de 12mil euros a l’any en aquest servei bàsic. Espero doncs que la reunió del proper dijous amb la Mancomunitat serveixi per aclarir aquesta qüestió i que com es va dir, a la llarga, els costos vagin a la baixa, ja que cal premiar l’esforç que fan la majoria dels nostres vilatans per reciclar de la manera correcta. Per tant i per tot això el nostre vot serà d’abstenció i no en contra amb el benentès que l’equip de govern es compromet a fer un seguiment exhaustiu del tema i ara per ara no queda més remei que incrementar l’impost, però que caldrà treballar i molt per corregir aquesta tendència.
N.Solà explica que la seva intenció era congelar tots els impostos i taxes, diu que han abaixat l’ibi perquè l’increment previst no l’afecti en els 10 anys posteriors a la revisió. Llicència d’obres s’ha abaixat però hi ha una taxa fixa del 0,2 perquè es perdien molts diners fent les tramitacions en el cas que després no es tirés endavant el projecte. S’ha canviat doncs la forma de calcular-ho, impost 2,8, taxa 0,2. S’han fet canvis als impostos de la via pública per ajustar-ho a la realitat. I tot i que la DIBA ha deixat de pagar el servei de tele assistència, l’Ajuntament assumeix al 100% aquesta despesa. La brossa s’ha augmentat perquè el servei és deficitari i s’ha compensat per equilibrar-ho. La piscina també es deficitària però no es planteja la pujada de moment. CiU diu que és incongruent que els restaurants i bars paguin menys que un taller, no ho troben lògic i creuen que no és coherent. N.Solà: no sé si seria més just equiparar-los. N’hi ha 12 de tallers i 12 de comercials i 4 bars i cafeteries. N.Solà diu que caldria fer un estudi en 5 o 6 anys per reajustar tot això. I que potser serviria per ajustar el dèficit. Albert diu que per eixugar dèficit cal fer un seguiment exhaustiu, i que molta gent usa molt malament l’àrea d’aportació. N.Solà diu que s’estudiarà fer targetes per entrar a l’àrea, que a la gent que fotografia la càmera i ho fa malament se li torna el residu. El rebuig s’ha incrementat molt i sembla que prové del poble nou. Si s’incrementa el rebuig s’incrementa el cost. Comentat en el tema amb la Mancomunitat, s’ha dit que s’estudiarà a fons el cost de les rutes, personal, etc i s’optimitzarà. L’increment de l’iva també ha fet que hi hagi més cost.
CiU, diu que si es cobra per bastides de llicències d’obres a l’exterior, respon Pau Parés que sí, que amb les taxes d’abans es calculava a cop d’ull perquè no donava i no era real. I d’aquí ve aquest canvi. N.Solà respon a ERC que el compromís hi és, que s’està fent pedagogia, etc, ja se n’ha parlat abans...
CiU acaba votant a favor. Per tant 6 vots favorables i 1 abstenció d'ERC.

4. D’acord.

5. Rovira vota Abstenció per les mateixes raons de laïcitat que sempre he exposat en aquest tema. 1r dilluns setembre (F.Major) i Dijous Sant 21 abril. Es diu que la patrona (Sta.Eulàlia cau en dissabte i no es pot). N.Solà demana a Xevi quin proposaria, Xevi diu que basat en festes populars com St.Jordi o St.Galdric, patró dels pagesos catalans, Solà diu que ja se’n van mirar de populars, i que St.Jordi ja era festiu. CiU també s'absté. Per tant aprovades amb els 4 vots favorables d'AR.

6. D’acord.Unanimitat.

7. ERC: D’acord per estalviar uns diners al poble en concepte d’indemnitzacions per assistència al ple que es poden optimitzar més endavant. Es compta més o menys cap a la darrera setmana de novembre. CiU d'acord. Unanimitat.

8. Rovira: Si bé estem més o menys d’acord en què calen els equipaments de la llar d’infants, que és una reivindicació històrica comptar amb una pista esportiva coberta, i que cal un nou consultori mèdic, s’ha de notar que les subvencions rebudes són aproximadament del 50% per a fer tot això, i que el romanent de l’ajuntament amb que es pagarà, passarà de 246mil a 101mil euros aproximadament, cosa que es converteix en perillosa de cara a futures inversions importants com són la nova casa de cultura, i de cara a mantenir a ratlla els pressupostos anuals on els serveis oferts cada any són deficitaris. A més, cal notar que el consultori mèdic, tot i la subvenció, acabarà suposant una despesa molt més alta de la prevista i que en el seu dia l’equip de Govern va dir que no s’hi gastaria més de 5.782€ com a màxim. Si bé no ens trobem endeutats, cal ser cautelosos, ja que les previsions d’ingressos, tampoc existeixen per a la nostra administració. És per tot això que el vot que donem a aquest punt és d’abstenció.

CiU abstenció, no saben exactament on va la llar d’infants i volen veure el projecte. Solà diu que s’està acabant el projecte. Els treballadors de la llar estan en contacte amb la redactora del projecte i s’està mirant d’arreglar. S’ha agafat un tècnic proper per poder-lo controlar i que el projecte s’adigui al poble.
N.Solà: La subvenció del consultori és del 90%, hem de disposar d’un consultori que necessitem, i que ja teníem un consultori. Al local del c/ del sol 57 també s’hi ubicarà un petit espai per correus. Tenim en compte el futur i no ens endeutem ni ens hipotequem. La casa de cultura futura, enlloc de fer-se aviat, dependrà de com evolucioni la situació i que potser l’hauran de fer els nostres fills. Es crítica amb el fet d’haver venut l’antiga casa consistorial, CiU diu que en va rebre 33 milions de pessetes. I segons ells no era viable reformar-ho. En aquell moment requerien 80 m, i ara en reclamen 150 diu la N.Solà. Diu CiU que van canviar la llei, i que a més l’ajuntament no podia fer cases de protecció oficial, i demana si al lloc on hi havia el conveni inicial del consultori hi aniran pisos de protecció oficial. N.Solà diu que sí, que n’hi aniran 11 i locals comercials.

Solà ofereix ensenyar-nos els projectes de la pista i del consultori.

S'aprova la modificació del pressupost per 4 vots favorables d'AR, i 3 abstencions de l'oposició (2 Ciu i 1 ERC).
 
El dèficit fiscal de Catalunya aquest any és de
...
cliqueu aquí per a més informació